Valgfag - Samfund

MED FOLKEHOLD OG FOLKEVOGN

Kursus 5, 12, 18 & 33

Husker du smagen af Richs kaffe, lugten fra tørv og løbesod, eller husker du tiden, hvor mor fik fryser, og far fik folkevogn?
Det vestjyske samfund i by, på land og ved vand har gennemgået en kolossal forandring de sidste hundrede år. Vi skal på en nostalgisk tidsrejse hos lokale virksomheder, på egnens museer og møde lokale ildsjæle, der sammen med os skal finde ind til kernen af, om alting nu også var bedre i gamle dage.
Ekskursionsudgift max 250 kr.

v/Jens Hedevang, JH

SØNDERJYLLANDS HISTORIE OG GENFORENINGEN

Kursus 5, 12 & 33

Her i 100 året for genforeningen er det naturligt, at vi beskæftiger os med dette store problem.
Med udgangspunkt i Preussens anneksion af Sønderjylland, deres hårdhændede fortyskningspolitik og 1. verdenskrigs forløb, sætter vi fokus på landsdelen. Vi vil søge at trække de store linjer op og se, hvad det betød for den enkelte sønderjyde.
Med Tysklands nederlag viste sig muligheden for en genforening af den nordlige del af Sønderjylland med Danmark, men inden det kom så vidt, måtte man gennem en lang og vanskelig proces, både i Danmark og Sønderjylland.
Vi slutter valgfaget med at følge udviklingen i Sønderjylland, ikke mindst i mellemkrigsårene og udviklingen i de to nationale mindretal.
Ekskursionsudgift max 100 kr.

v/Asger Gyldenkærne, AG

MENTAL TRIVSEL

Kursus 12, 29 & 33

Med teorier om systemisk relations-psykologi på den ene side og kursisternes livsklogskab på den anden vil vi i fællesskab bruge dette forløb til at blive klogere på os selv og de historier, der har gjort os til dem, vi er. En lang række personlige livstemaer er faktisk fælles for os alle og hører til bestemte faser i livet.
Vi vil blive klogere på os selv ved at fortælle om egne historier og ved at lytte til andres.
Forløbet her vil være en vekselvirkning mellem oplæg om teori og praksis, fælles refleksioner og erfaringsopsamling, fra Kierkegaard, Gergen og Brinkmann til deltagernes egne historier.
Ekskursionsudgift max 100 kr.

v/Gitte Bitsch, GB

TRIVSEL I HVERDAGEN

Kursus 33

Her skal vi gennem oplæg og øvelser booste din mentale energi i dagligdagen og blive klogere på trivsel og velvære i den tredje alder. Vi beskriver og drøfter værktøjer og virkemidler til at favne de livsforandringer og nye hverdagsrutiner, som den tredje alder ofte bærer med sig. Nogle af problemstillingerne viser sig ofte at være ganske almene og slet ikke så personlige og mørklagte, som vi forestiller os.
Kroppen kan ikke adskilles fra hovedet i denne sammenhæng, så derfor er der i programmet indlagt skånsom bevægelse og fysiske styrke-/balanceøvelser, der kan gå hånd i hånd med det mere intellektuelle stof.
Modulerne rummer oplæg, teori, debat og samtale.

v/Sisse Skovbakke, SS

DANMARKSHISTORIEN 1929-2000

Kursus 33

Vil man forstå vores samfund, som det er i dag, må man se på de faktorer, der har skabt det.
Vi vil følge danmarkshistorien fra det store krak i New York over 30'erne til besættelsen. Derpå følger en gennemgang af besættelsestidens historie til opbygning af velfærdsstaten.
Forvandlingen af det danske samfund fra et landbrugssamfund til industrisamfundet med affolkningen af landet som en konsekvens. Endelig beskæftiger vi os med oliekrisen og jordskredsvalget i 1973, hvad det kom til at betyde, og hvordan samfundet i dag er et resultat af hele denne udvikling.
Ekskursionsudgift max 100 kr.

v/Asger Gyldenkærne, AG

BESÆTTELSESTIDEN

Kursus 38

2. verdenskrig og besættelsestiden er stadig aktuel. Den interesserer os, fordi tiden efter blev en helt anden, og fordi ny forskning stadig afdækker ny viden.
På valgfaget vil vi dels se på årsagerne til krigen, på fascismens og nazismens væsen, og på hvorfor krigen var uundgåelig og dens forløb.
Omkring Danmarks besættelse vil vi følge dens forløb, fra samarbejdspolitikken til modstandsbevægelsen. Herunder også emner som jødeforfølgelsen, de hvide busser og departementchefstyret.
Men besættelsen var andet end det. Det var også en hverdag for den enkelte med rationeringsmærker, erstatningsvarer og mørklægning. Alt dette kommer vi naturligvis også ind på.
Endelig afslutter vi med befrielsen og den nye verdensorden, der tegnede sig.
Ekskursionsudgift max 100 kr.

v/Asger Gyldenkærne, AG

Kurser på Seniorhøjskolen
22 sep 2021
30A | 22.09 - 28.09.21 | 5.050 KR | 1 uge
22 sep 2021
30B | 22.09 - 28.09.21 | 5.050 KR | 1 uge
29 sep 2021
Se alle kurser