Valgfag i Samfund

På 14-dagskursernes valgfag kan der være en mindre ekstrabetaling på maksimalt 250 kr. til materialer og særlige ekskursioner.

DANMARKSHISTORIEN FRA 1928 TIL I DAG

Kursus 4 

I 1929 brød aktiemarkedet sammen på Børsen i New York. Dermed startede et lavineskred, der rystede hele verden og åbnede dørene for facismen og ikke mindst nazismen. Også Danmark mærkede konsekvenserne bl.a. i form af 30´ernes store arbejdsløshed efterfulgt af besættelsestiden. Efter krigen begyndte så omskabelsen af Danmark henimod det velfærdssamfund, vi kender i dag. Vi vil på vores valgfag foretage en tidsrejse fra vores bedsteforældres Danmark til det Danmark, vi kender i dag og søge forklaringer på, hvorfor tingene er blevet, som de er.

v/ Asger Gyldenkærne, AG

MENTAL SUNDHED HELE LIVET

Kursus 4 og 30 

Med teorier om systemisk relations-psykologi på den ene side og kursisternes livsklogskab på den anden, vil vi i fællesskab bruge dette forløb til at blive klogere på os selv og de historier, der har gjort os til dem, vi er. En lang række ”personlige” livstemaer, er faktisk fælles for os alle og hører til bestemte faser i livet. Vi vil blive klogere på os selv ved at fortælle om egne historier og ved at lytte til andres. Forløbet her vil være en vekselvirkning mellem oplæg om teori og praksis, fælles refleksioner og erfaringsopsamling, fra Kierkegaard, Gergen og Brinkman til deltagernes egne historier.

v/ Gitte Bitsch, GB

EKSISTENS

Kursus 4 og 15 

Sorg og glæde følges ad. Men glæden får det sidste ord! I 2018 blev sorg optaget som officiel diagnose under ordlyden ”forlænget sorgforstyrrelse”. Det afføder spørgsmålet, om sorg er noget, vi skal helbredes fra? Er sorgen ikke snarere et vilkår for livet? Og hvad sker der med os, når vi mister, og hvad sker der, når vi tør dele det sværeste i livet med hinanden? Et dyk ned i filosoffen Kierkegaards tanker om sorg og kærlighed. Hvad siger nyere litteraturen om sorg, om kærlighedens dyreste pris? Hvad gør vi, når vi rammes? Og hvad laver man egentlig i en sorggruppe? Hvad siger en Hospicepræst om ”det sidste asyl”?

v/ Marianne Gyldenkærne, MG

GLÜCKSBURGERNE I VERDENSHISTORIEN

Kursus 12 

For 200 år siden blev den senere Christian den 9. født i en fattig fyrstefamilie med mange børn. Men valget af ham til dansk tronfølger og senere konge og ikke mindst placering af hans 6 børn gjorde ham til hele Europas svigerfar. Hans børn blev placeret i brændpunkterne på Balkan, i Rusland, i England og en generation senere i Norge og så selvfølgelig i Danmark. Og det på en tid, hvor konger og fyrster stadig spillede en politisk rolle. Vi vil følge familien og ikke mindst dens ageren i årene fra de glade Fredensborgdage og til det nye Europa, der blev en realitet af 1. verdenskrig.

v/ Asger Gyldenkærne, AG

VESTKYSTEKSPEDITIONER

Kursus 28 

Rundt om i hele Danmark finder vi historiens spor, men få steder så markante som her i Vestjylland. Her er fuldt af spor og minder, som vi vil opsøge: Spor efter kirke og tro og en markant deling i den grundtvigske og den missionske retning, eksemplificeret i Bøvlingbjerg og Harboøre. Vi ser hvordan bevægelserne har præget de to byer, og hvordan det er i dag. Spor efter 1. verdenskrig hvor vi vil fordybe os i Danmarks rolle og dets muligheder med besøg i det nye Sea War museum og dets store samling fra Jyllandsslaget, det største søslag under 1. verdenskrig. Og endelig sporene efter 2. verdenskrig med besøg i Hanstholm, hvor Europas største bunkersanlæg findes. Samtidig vil vi komme ind på flygtningestrømmen i slutning af verdenskrigen og deres skæbner.

v/ Asger Gyldenkærne, AG

MEDBORGERSKAB

Kursus 12, 30 og 35 

På dette valgfag diskuterer vi begrebet medborgerskab. Hvad betyder det at være medborger, statsborger, unionsborger og verdensborger? Hvor kommer begreberne fra, og hvordan skal vi forstå dem i en moderne kontekst? Kurset vil tage sin begyndelse i det antikken Grækenland og fortsætte op til nutidens globaliserede samtid. Vi vil blive klogere på begreber som fællesskab, rettigheder, pligter, demokrati, m.m. Vi vil desuden forsøge at blive klogere på begrebet danskhed. Hvordan bliver vi alle danske, og hvad skal der til for at for at vi bevare sammenhængskraften? Kurset vil veksle mellem foredrag, debat og vidensdeling.

v/ Morten Bramming, MB

1. VERDENSKRIG

Kursus 35 

1. verdenskrig vendte op og ned på den verden, man kendte. Store riger blev opløst, revolutioner brød ud, og krigen endte med et nyt Europakort. Og måske endte krigen slet ikke. Historikere mener i dag, at 2. verdenskrig blot var en forlængelse af 1. verdenskrig. Vi følger optakten til krigen, dens forløb og den russiske revolution. Vi ser på Danmarks stilling under krigen og ikke mindst på Sønderjylland og genforeningen. Endelig vil vi se på, hvorfor det ikke blev krigen, der skulle gøre en ende på fremtidige krige.

v/ Asger Gyldenkærne, AG

DEN KOLDE KRIG

Kursus 30 

 • Valgfaget bliver delt op i delemner med følgende overskrifter: 
 • Fra jerntæppetale 1946 til Sovjetunionens opløsning 1991 
 • Atomtruslen og frygten for ragnarok 
 • Truslen mod Danmark. Var Danmark forberedt på en evt. atomkrig? 
 • Begivenheder, som bragte verden tæt på afgrunden:
  • Cubakrisen i okt. 1962 
  • Efteråret 1983 
  • Berlin som frontlinje under Den kolde Krig: 
  • Blokaden af Berling og luftbroen 1948-49 
  • Berlins deling 1961-1989 
  • Tiden op til murens fald i november 1989 
  • Livet i DDR under overvågning af STASI

v/ Ole Due, OD

KONTAKT
WebsiteContactbox_CompanyName
Kurser på Seniorhøjskolen
20 dec 2019
36 | 20.12 - 02.01.20 | Kr. 8400,- | 2 uger
20 dec 2019
36A | 20.12 - 27.12.19 | Kr. 6400,- | 8 dage
27 dec 2019
36B | 27.12 - 02.01.20 | Kr. 6400,- | 1 uge
Se alle kurser