Mette Bock på SeniorHøjskolen

foto: Bjarke Ørsted

Mette & Maria mødtes på højskolen

Vejret viste sig fra sin pæne side, da Kulturministeren Mette Bock mandag 22. oktober 2018 besøgte SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. Mødet var kommet i stand på foranledning af forstander Maria Kangas Christensen, der gerne ville vise kulturministeren en veldrevet og velfungerende seniorhøjskole.

Mødet blev indledt i højskolens ånd med en fællessang fra Højskolesangbogen, hvor både SeniorHøjskolens bestyrelse og ansatte samt kulturministeren og hendes sekretær sang med. Så selvom der ikke var kursister på SeniorHøjskolen denne mandag, var stemningen alligevel til stede

Som introduktion til SeniorHøjskolen blev kulturministeren præsenteret for SeniorHøjskolens helt nye katalog 2019. Det var netop ankommet fra trykkeriet og ministeren var én af de første, der fik det knitrende og flotte katalog i hænderne.

I løbet af mødet fik ledelsen af SeniorHøjskolen mulighed for at forklare ministeren, at det økonomisk ikke er en dans på roser at drive seniorhøjskole. Nogle af bekymringerne går på, at det er utrolig svært at låne penge til renovering, nybygning og udvikling, når man er placeret så langt vestpå.

”Vi har en rigtigt god tilfredshed med vores kursustilbud, men vores eneste og bedste mulighed for for alvor at skille os ud fra andre højskoler er at forbedre standarden på vores værelser. Men der er ikke mulighed for at låne til den investering” forklarede forstander Maria Kangas Christensen.

”Der kommer en ny generation af ældre, 68’ generationen, og de vil gerne have gode værelser” tilføjede SeniorHøjskolens bestyrelsesformand, Henrik Sommer

Maria Kangas Christensen påpegede i den anledning, at SeniorHøjskolen i Nørre Nissum samt Marielyst har en særlig dispensation i højskoleloven fra 1970, hvilket gør det muligt for de to skoler at drive højskole uden også at tilbyde lange kurser, der ellers er et krav for at kunne opnå statstilskud til højskoledriften.

Der var oprindelig 4 navngivne højskoler med fokus på ældre - dog er 2 af dem lukket siden grundet økonomiske udfordringer, hvilket ministeren også fik fortalt.

Det nuværende antal dispensationer ønsker ministeren at udvide til 5, da antallet af seniorer vil stige de kommende år. og ved lovforslagets førstebehandling i folketinget lige før efterårsferien, var alle partier enige om forslaget.

SeniorHøjskolen frygter, at der med 5 skoler vil være for mange om buddet, da det er en stor stigning at udvide fra 2 til 5, selvom antallet af seniorer er stigende.

” Vores økonomi er presset, og især oven på sommeren kan vi se, at vi får en lav belægningsprocent i forhold til de seneste to år. Det gælder ikke kun os, men det gælder højskoler landet over. Sådanne år skal vi ikke have for mange af” sagde Maria Kangas Christensen blandt andet til ministeren.

” Jeg tror på, at der med op til fem seniorhøjskoler vil være muligt at øge interessen for at tage på seniorhøjskole, og at det vil løfte interessen for og kendskabet til seniorhøjskolerne, når der er flere af dem. Det har jeg en forventning om, men jeg ved ikke, om det bliver sådan. Og selv om vi åbner op for, at der bliver mulighed for at have op til fem seniorhøjskoler, så er det ikke sikkert, at der kommer ansøgninger nok til, at der kan skabes op til fem skoler.” forklarede ministeren efterfølgende.

Kulturministeren var efter mødet på SeniorHøjskolen godt tilpas: ”Det er jo altid vigtigt at komme ud for at høre og se, hvad der sker - og tale med folk. Jeg ved godt, at højskolerne er udfordrede. Og at det ikke kun gælder seniorhøjskolerne.”

Maria Kangas Christensen var godt tilpas med kulturministerens besøg, og hun følte, der blev lyttet til højskolens synspunkter: ”Jeg synes, vi fik det ud af mødet, som vi havde forventet og fik blandt andet sagt med store bogstaver, at økonomien er vores udfordring. Det er langt mere givende at have hende på besøg, end hvis vi havde fået 15 minutters foretræde for et folketingsudvalg. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at man selv får ledelsen ud at se, hvad det drejer sig om. Jeg er både glad for og ydmyg over, at ministeren kom på besøg”

I dagene efter ministerbesøget blev 10.500 kataloger for 2019 sendt ud til tidligere og kommende kursister i Danmark og udlandet.

KONTAKT
WebsiteContactbox_CompanyName
Kurser på Seniorhøjskolen
19 jun 2019
18A | 19.06 - 25.06.19 | Kr. 4900,- | 1 uge
19 jun 2019
18B | 19.06 - 25.06.19 | Kr. 5100,- | 1 uge
26 jun 2019
19A | 26.06 - 02.07.19 | Kr. 5000,- | 1 uge
Se alle kurser