Skolekreds & Bestyrelse

Højskolens bagland

SeniorHøjskolen har mange støtter i det lokale miljø og blandt nuværende og tidligere kursister.
Denne opbakning ses blandt andet i antallet af skolekredsmedlemmer. Alle danske højskoler har en skoekreds, som er skolens reelle bagland, og det er dette forum, der sammen med bestyrelsen tegner højskolens linje. På SeniorHøjskolen er skolekredsen repræsenteret i bestyrelsen med fire medlemmer.

Medlemskab
Det koster 200 kr. årligt at være medlem af skolekredsen. Som medlem får du tilsendt skolekredsens nyhedsbrev 2 gange årligt. Du tilbydes et antal kurser i årets løb til favørpris. Du inviteres til det årlige skolekredsmøde på skolen, hvor du kan høre om skolens drift og hvor du kan gøre din indflydelse gældende på højskolens linje.
 
Hvis du ønsker at melde dig ind i skolekredsen, kan du sende os en mail med navn og adresse: kontor@seniorhoejskolen.dk

Skolekredsmødet i 2020 den 28. april kl 15.30 er AFLYST grundet Covid-19 retningslinjerne

Mødet holdes i stedet tirsdag den 13. oktober kl. 16.00

Bestyrelsen
Frede Krøjgaard (formand) 87553259
Daniel Eiler 97889788
Mette Overgaard 21295269
Erik Knudsen 21771580
Svend Gade 51957035
Michelle Welle Tange 40821299
Freddi Møller 60952280

Tilstedeværende uden stemmeret
Maria Kangas Christensen (højskoleforstander) 21838884
Karina Jørgensen (forretningsfører) 23987620
Mai Rud Bohnsen (køkkenleder) 96637514
Lise Rokkjær (Lærerrådsformand) 51281264
Finn Jensen (TAP-repræsentant) 20235379
Susse Chapman (referent) 20961786.

Tilknyttet fil:
Indkaldelse til Skolekredsmødet 2019 (546 kB)
Tilknyttet fil:
Formandens beretning på Skolekredsmødet 2019 (90 kB)
Tilknyttet fil:
Referat - skolekredsmødet 2019 (339 kB)
Kurser på Seniorhøjskolen
8 jul 2020
21A | 08.07 - 14.07.20 | 5.000 KR | 1 uge
8 jul 2020
21B | 08.07 - 14.07.20 | 5.000 KR | 1 uge
15 jul 2020
22A | 15.07 - 21.07.20 | 5.000 KR | 1 uge
Se alle kurser