Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet

Skolekreds & Bestyrelse

Højskolens bagland

SeniorHøjskolen har mange støtter i det lokale miljø og blandt nuværende og tidligere kursister.
Denne opbakning ses blandt andet i antallet af skolekredsmedlemmer. Alle danske højskoler har en skoekreds, som er skolens reelle bagland, og det er dette forum, der sammen med bestyrelsen tegner højskolens linje. På SeniorHøjskolen er skolekredsen repræsenteret i bestyrelsen med fire medlemmer.

Medlemskab
Det koster 200 kr. årligt at være medlem af skolekredsen. Som medlem får du tilsendt skolekredsens nyhedsbrev 2 gange årligt. Du tilbydes et antal kurser i årets løb til favørpris. Du inviteres til det årlige skolekredsmøde på skolen, hvor du kan høre om skolens drift og hvor du kan gøre din indflydelse gældende på højskolens linje.

Skolekredsmødet i 2017 er den 27. april kl 16.30

Bestyrelsen
Henrik Sommer (formand) 97891750
Daniel Eiler 97889788
Ove Christiansen 74566517
Erik Knudsen 21771580
Annette Lind 97427045
Michelle Welle Tange 40821299
Freddi Møller 60952280

Tilstedeværende uden stemmeret
Flemming Nees (højskoleforstander) 40335400
Mai Rud Bohnsen (køkkenleder) 96637514
Martin Ravn (Lærerrådsformand) 20145774
Finn Jensen (TAP-repræsentant) 20235379
Susse Chapman (referent) 20961786.

Tilknyttet fil:
Formandens beretning på Skolekredsmødet 2017 (35 KB)
Tilknyttet fil:
Referat - skolekredsmødet 2017 (154 KB)