Skolekreds & Bestyrelse

Højskolens bagland

SeniorHøjskolen har mange støtter i det lokale miljø og blandt nuværende og tidligere kursister.
Denne opbakning ses blandt andet i antallet af skolekredsmedlemmer. Alle danske højskoler har en skoekreds, som er skolens reelle bagland, og det er dette forum, der sammen med bestyrelsen tegner højskolens linje. På SeniorHøjskolen er skolekredsen repræsenteret i bestyrelsen med fire medlemmer.

Medlemskab
Det koster 200 kr. årligt at være medlem af skolekredsen. Som medlem får du tilsendt skolekredsens nyhedsbrev 2 gange årligt. Du tilbydes et antal kurser i årets løb til favørpris. Du inviteres til det årlige skolekredsmøde på skolen, hvor du kan høre om skolens drift og hvor du kan gøre din indflydelse gældende på højskolens linje.
 
Hvis du ønsker at melde dig ind i skolekredsen, kan du sende os en mail med navn og adresse: kontor@seniorhoejskolen.dk

Skolekredsmødet i 2023 er den 27. april kl 16.30
 

Bestyrelsen
Frede Krøjgaard (formand) 87 55 32 59
Daniel Eiler 97 88 97 88
Mette Overgaard 21 29 52 69
Erik Knudsen 21 77 15 80
Tine Kierkegaard
Tove Ejlertsen Jensen

Tilstedeværende uden stemmeret
Jesper Vinther (højskoleforstander) 30 10 64 20
Karina Jørgensen (forretningsfører) 23 98 76 20
Niels Bjørn Wied (Lærerrådsformand) 53 20 32 52
Finn Jensen (TAP-repræsentant) 20 23 53 79

Skolekredsindkaldelse 2023

Tilknyttet fil:
Skolekredsindkaldelse 2023 (224 kB)

______________________________________________________________________________________

Tilknyttet fil:
Forstanderens beretning 2022 (89 kB)
Tilknyttet fil:
Formandens beretning på Skolekredsmødet 2023 (116 kB)
Tilknyttet fil:
Referat - skolekredsmødet 2023 (70 kB)
Kurser på Seniorhøjskolen
31 maj 2023
18A | 31.05 - 06.06.23 | 5.250 KR | 1 uge
31 maj 2023
18B | 31.05 - 06.06.23 | 5.250 KR | 1 uge
7 jun 2023
19A | 07.06 - 19.06.23 | 13.450,- KR | 13 dage
Se alle kurser