Skolekreds & Bestyrelse

Højskolens bagland

SeniorHøjskolen har mange støtter i det lokale miljø og blandt nuværende og tidligere kursister.
Denne opbakning ses blandt andet i antallet af skolekredsmedlemmer. Alle danske højskoler har en skoekreds, som er skolens reelle bagland, og det er dette forum, der sammen med bestyrelsen tegner højskolens linje. På SeniorHøjskolen er skolekredsen repræsenteret i bestyrelsen med fire medlemmer.

Medlemskab
Det koster 200 kr. årligt at være medlem af skolekredsen. Som medlem får du tilsendt skolekredsens nyhedsbrev 2 gange årligt. Du tilbydes et antal kurser i årets løb til favørpris. Du inviteres til det årlige skolekredsmøde på skolen, hvor du kan høre om skolens drift og hvor du kan gøre din indflydelse gældende på højskolens linje.
 
Hvis du ønsker at melde dig ind i skolekredsen, kan du sende os en mail med navn og adresse: kontor@seniorhoejskolen.dk

Skolekredsmødet i 2019 er den 25. april kl 15.30

Bestyrelsen
Henrik Sommer (formand) 97891750
Daniel Eiler 97889788
Mette Overgaard 21295269
Erik Knudsen 21771580
Annette Lind 97427045
Michelle Welle Tange 40821299
Freddi Møller 60952280

Tilstedeværende uden stemmeret
Maria Kangas Christensen (højskoleforstander) 21838884
Mai Rud Bohnsen (køkkenleder) 96637514
Lise Rokkjær (Lærerrådsformand) 51281264
Finn Jensen (TAP-repræsentant) 20235379
Susse Chapman (referent) 20961786.

Tilknyttet fil:
Formandens beretning på Skolekredsmødet 2018 (19 kB)
Tilknyttet fil:
Referat - skolekredsmødet 2018 (156 kB)
KONTAKT
WebsiteContactbox_CompanyName
Kurser på Seniorhøjskolen
20 mar 2019
8B | 20.03 - 26.03.19 | Kr. 4250,- | 1 uge
27 mar 2019
9A | 27.03 - 02.04.19 | Kr. 4250,- | 1 uge
27 mar 2019
9B | 27.03 - 02.04.19 | Kr. 4250,- | 1 uge
Se alle kurser