Skolekreds & Bestyrelse

Højskolens bagland

SeniorHøjskolen har mange støtter i det lokale miljø og blandt nuværende og tidligere kursister.
Denne opbakning ses blandt andet i antallet af skolekredsmedlemmer. Alle danske højskoler har en skoekreds, som er skolens reelle bagland, og det er dette forum, der sammen med bestyrelsen tegner højskolens linje. På SeniorHøjskolen er skolekredsen repræsenteret i bestyrelsen med fire medlemmer.

Medlemskab
Det koster 200 kr. årligt at være medlem af skolekredsen. Som medlem får du tilsendt skolekredsens nyhedsbrev 2 gange årligt. Du tilbydes et antal kurser i årets løb til favørpris. Du inviteres til det årlige skolekredsmøde på skolen, hvor du kan høre om skolens drift og hvor du kan gøre din indflydelse gældende på højskolens linje.
 
Hvis du ønsker at melde dig ind i skolekredsen, kan du sende os en mail med navn og adresse: kontor@seniorhoejskolen.dk

Skolekredsmødet i 2021 er den 29. april kl 16.00
 

Bestyrelsen
Frede Krøjgaard (formand) 87553259
Daniel Eiler 97889788
Mette Overgaard 21295269
Erik Knudsen 21771580
Svend Gade 51957035
Michelle Welle Tange 40821299
Freddi Møller 60952280

Tilstedeværende uden stemmeret
Jesper Vinther (højskoleforstander) 30106420
Karina Jørgensen (forretningsfører) 23987620
Mai Rud Bohnsen (køkkenleder) 96637514
Lise Rokkjær (Lærerrådsformand) 51281264
Finn Jensen (TAP-repræsentant) 20235379
Susse Chapman (referent) 20961786.

Skolekredsindkaldelse 2021

Tilknyttet fil:
Skolekredsindkaldelse 2021 - virtuel generalforsamling (130 kB)

______________________________________________________________________________________

Tilknyttet fil:
Forstanderens beretning 2021 (81 kB)
Tilknyttet fil:
Formandens beretning på Skolekredsmødet 2021 (59 kB)
Tilknyttet fil:
Referat - skolekredsmødet 2020 (164 kB)
Kurser på Seniorhøjskolen
27 okt 2021
35A | 27.10 - 02.11.21 | 4.850 KR | 1 uge
27 okt 2021
3 nov 2021
Se alle kurser